BIBLIOTEKETS TRYKKSAKER OG MATERIELL PÅ NETT! 

I Bibclick kan bibliotekarene selv lage plakater, bokmerker, bokomslag, foldere, brosjyrer, rollups og mye annet – eller laste ned fiks ferdig materiell til årets høytider, merkedager og jubileum.

 

Alle maler er knyttet opp mot et omfattende billedarkiv på mange tusen bilder. Brukerne kan lagre og laste ned høyoppløste PDF-filer som printes på egen printer eller trykkes i større opplag hos ekstern trykksakleverandør.