REGLER OG BETINGELSER   
 

Alle oppgitte priser er inkl. moms og dekker fullt medlemskap i Bibclick. Medlemskapet gjelder fra den måneden det tegnes og ut året. Faktura oversendes elektronisk som PDF til den e-postadressen som er knyttet til medlemskapet ved påmelding.

 

 

Som medlem får du tilgang til å bruke alle maler i alle kategorier til å lage eget, trykklart materiell som deretter kan lastes ned og/eller sendes til ønsket mottaker som en høyoppløst PDF samt bruk av bilder fra billeddatabasen til malene og tilgang til eget, privat arkiv.

 

 

Ikke-redigerbart materiell kan lastes ned og printes eller trykkes i ønsket opplag.

 

 

Bilder fra billeddatabasen kan brukes høyoppløste i malene og lastes ned som lavoppløste versjoner til bruk for eksempel på websider, Facebook og skjermprogrammer som Power Point, Word etc.

 

 

Brukerkontoen blir aktivert ved mottatt innbetaling av årsmedlemskapet. Brukerkontoen kan benyttes av alle ansatte i biblioteket.

 

 

Brukernavn og passord kan ikke “lånes ut” til andre personer eller bibliotek som ikke er Bibclick-medlemmer. Det er heller ikke tillatt å ”dele” bilder eller materiell som er produsert i - eller lastet ned fra - Bibclick til andre, uten spesiell godkjenning.

 

 

Avtalen er er gyldig fra signaturdato og til utløpet av gjeldende år. Avtalen blir deretter automatisk fornyet med ett år av gangen dersom den ikke er sagt opp skriftlig innen tre måneder før utløpet av den gjeldende periode (1. oktober hvert år).

 

 

Prisøkninger vil kunne finne sted årlig, og vil da varsles innen utløpet av august måned, fire måneder før prisøkningen trer i kraft og én måned før medlemskapet fornyes automatisk.

 

 

Forøvrig gjelder de til enhver tid oppgitte betingelser for bruk av maler og bilder på portalens nettsider.

 

TILBAKE TIL REGISTRERINGSSKJEMAET!