NÅR ALLE DELER BLIR PRISEN LAV! 

Et Bibclick-abonnement er bygget opp rundt et rettferdighetsprinsipp som baserer seg på enten hvor mange mennesker biblioteket yter service overfor, antall innbyggere som bor i kommunen - eller antall elever tilknyttet biblioteket. Systemet grupperer bibliotekene i ulike prisgrupper. Dette fordi alle bibliotek (både små og store) skal ha mulighet til å benytte seg av portalen. 

Biblioteket betaler fra den måneden medlemskapet tegnes og ut året. Meldemskapet fornyes automatisk for neste om dersom oppsigelse ikke er mottatt innen 1. oktober.

FOLKEBIBLIOTEK

Ta kontakt med oss dersom du jobber i et kombinasjonsbibliotek eller dersom flere bibliotek i fylket vil gå sammen om et medlemskap, så gir vi dere et gunstig tilbud!

SKOLEBIBLIOTEK

FAGBIBLIOTEK OG HØGSKOLER

Fagbibliotek og høgskoler får medlemskapet til halv pris det første året.